Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá ruské kolky

txt?

 Pravidlá hry

 

Ruské kolky sú spočenská hra, pri ktorej nie je nutné striktne dodržiavať pravidlá hry. Hráči sa môžu vždy dohonúť na úprave pravidiel tak, ako im to vyhovuje vzhľadom k počtu hráčov a ich veku. Ruské kolky môže hrať prakticky ktokoľvek, na veku nezáleží a kdekoľvek.

 

Ruské kolky sa zásadne hrajú z ľavej, alebo z pravej strany hracej plochy, na ktorej sú postavené kolky. Nie je možné hrať z prednej strany, t.j. spustiť guľu oproti konštrukcii závesu. Kolky postavené na základnej doske sa zrážajú z pohľadu hráča odzadu dopredu, t.z., že hráč v predklone napne lano, reťaz, pomocou gule k sebe a spustí guľu oblúčikom okolo koliek.

Pri smere výkyvu od hráča nesmie byť zrazená žiadna kolka. Až pri návrate gule späť k hráčovi sú zrazené kolky platne zrazene. Pokiaľ guľa pri návrate späť k hráčovi nezrazí žiadnu kolku, hod je platny, ale bez bodového hodnotenia. Po návrate gule z každého hodu, musí hráč guľu zachytiť, aby nedošlo k zrazeniu ďaľších koliek. Takto zrazené kolku sú neplatné.

Pokiaľ sa guľa pri hode dotkne stojanu, alebo napr. steny, hod je neplatný a neopakuje sa.

Každý hráč má na zrazenie koliek tri hody, kedy, prvý hod je do plne postavených koliek a ďaľšie dva hody sú dorážkové. Pri dorážkach sa zrazené kolky odstraňujú.

 

Bodové hodnotenie:

 

Základné: za každú kolku jeden bod

 

Bonifikácia: zrazená ľubovoľná rada troch krajných koliek - 5 bodov

zrazená iba stredná rada s kráľom – 7 bodov

zrazená iba kolka kráľa ( kráľ je postavený uprostred) – 10 bodov

V priebehu série troch hodov nemôže hráč získať viac ako jeden druh bonifikácie.

 

Ruské kolky môžu hrať dvaja a viac hráčov, počet sérií v jednej hre nie je nijako obmedzený a záleží na dohode hráčov, aby hra nebola zbytočne zdĺhavá.

 

Návrhy hier:

 

Hra na tri hody – každý hráč hádže trikrát „do plných“. Pri tejto hre sa započítava každá kolka jedným bodom. Počet bodov za kráľa si určujete vy. Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov v jednej sérií.

 

Hra na doraz – hráč hádže tak dlho, pokým nezrazí všetky kolky. Pri tejto hre sa počítajú hody. Vyhráva hráč s najmenším počtom hodov.

 

Hra na jeden hod – hráči sa striedajú po jednom hode, a to vždy do plných. Hrá sa do päťdesiat, sto a podobne. Vyhráva ten, kto dosiahne ako prvý dohodnutú hranicu.