Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá 9-ball

txt?

Pravidlá pool 9-ball

5. 9-ball= “Deviatka” (Štandardná svetové pravidlá)

 

Používajú sa štandartné pravidlá Pocket biliardu, pokiaľ sa tu neustanoví, výslovne, inak.

 

5.1 Cieľ hry.

 

Hra 9-ball (Deviatka) sa hrá s deviatimi očíslovanými farebnými guľami (čísla 1 - 9) a s bielou guľou. Pri každom strku sa musí najskôr zahrať do gule s najnižším číslom na stole. Pokiaľ hráč korektne potápa gule, zostáva, tak dlho pri stole, pokým nepremárni guľu, kým sa nedopustí faulu, alebo, kým nepotopí guľu “9”, a tým pádom prehráva. Po chybnom strku, musí súper pokračovat v hre, z polohy, v ktorej je biela guľa. Po faule má súper voľnú opravu bielej gule, po celom stole. Nemusí nič oznamovať. Hra končí vtedy, keď jeden hráč vyhrá stanovený počet hier.

 

5.2 Nastavenie gulí.

 

Farebné gule sú v kosoštvorcovom usporiadaní, pričom guľa “1” je na vrcholu gulí a leží na zadnom bode a guľa “9” je uprostred. Ostatné gule môžu byť usporiadané akokoľvek. Všetky gule musia ležať, čo najbližšie pri sebe. Hra začína opravou polohy bielej gule v čelnom poli.

 

5.3 Korektný otávarací strk.

 

Pravidlá pre korektné uskutočnenie otváracieho strku sú rovnaká, ako pre ostatné pravidelné strky, s týmito výnimkami:

(a) Otvárajúcí hráč musí najskôr zasiahnuť guľu “1” a s ňou, buď potopiť guľu, alebo najmenej štyri farebné gule nechať naraziť na mantinel.

(b) Pokiaľ biela guľa spadne do kapsy, alebo vyskočí zo stola, alebo, pokiaľ nedôjde k naplneniu podmienok otváracieho strku, je to faul a nasledujúcí hráč má voľnú opravu bielej gule po celom stole.

(c) Pokiaľ pri otváracom strku vyskočí farebná guľa zo stola, je to faul, a nasledujúcí hráč má voľnú opravu polohy na celom stole. Farebná guľa sa znovu nenasadzuje (Výnimka: guľa “9” sa znovu nasadí, pokiaľ by vyskočila zo stola, alebo spadla do kapsy.)

 

5.4 Push-out - vystrčenie von.

 

——————————————

 

Ten hráč, ktorý je bezprostredne po korektnom otváracom strku v nábehu, môže hrať“push-out”, pre skúsenie, či môže položiť bielu guľu do vhodnejšej pozicie pre nasledujúce možnosti voľby. Pri “push-out”, sa nemusí biela guľa dotknúť žiadnej farebnej gule, žiadneho mantinelu, ale všetky ostatné typy faulov zostávajú v platnosti. Hráč musí “push-out” pred strkom oznámiť, inak sa strk považuje za normálne prevedený. Akékoľvek gule, potopné behom “push-out” sa nepočítajú a

zostávajú v kapsách (s výnimkou gule “9”). Po korektnom “push-out” môže súper ďalej hrať z polohy, do ktorej, hráč bielou guľou zahral, alebo môže strk vrátiť protihráčovi, ktorý “push-out” hral. Na “push-out” sa neprihľiada, ako na faul, pokiaľ sa neporuší žiadne pravidlo (okrem 5.7 a 5.8). Nekorektný “push-out” sa podľa typu faulu vyhodnotí, ako faul. Po faule, behom otváracieho strku, nie je možné hrať žiadny “push-out”.

 

5.6 Fauly.

 

Pokiaľ sa hráč dopustí faulu, jeho nábeh končí a žiadna, s faulom, potopená guľa sa znovu nenasadzuje (výnimka: pokiaľ sa potopí guľa “9” znovu sa nasadí). Nasledujúci hráč môže bielu guľu umiestniť kam chce. Pokiaľ sa hráč pri strku dopustí viac faulov, potom sa tieto fauly vyhodnotia, ako jeden faul.

 

5.7 Chybná guľa.

 

Pokiaľ guľa, ktorú biela guľa zasiahne, nie je guľa, s najnižším číslom na stole, je to faul.

 

5.8 Žiadny mantinel.

 

Pokiaľ sa nepotopí žiadna farebná guľa a pokiaľ žiadna farebná, alebo biela guľa, po náraze, nenabehne na mantinel, je to faul.

 

5.9 Voľná oprava polohy.

 

Pokiaľ má hráč voľnú opravu polohy, môže umiestniť bielu guľu kamkoľvek, po celom stole, s výnimkou, tesného umiestnenia k farebnej guli. Môže bielu guľu, tak dlho premiestňovať, kým neuskutoční svôj strk.

 

5.10 Farebné gule, ktoré vyskočili zo stola.

 

Farebné gule, ktoré vyskočia zo stola sa ponechávajú mimo hru (Výnimka: pokiaľ, zo stola vyskočí guľa “9”, znovu sa nasadí na zadný bod) a hrá sa ďalej.

 

5.11 Fauly pri “Jumpshot = skákavý strk” a “kopfstoß = horný strk”.

 

Pokiaľ, sa hra hrá bez rozhodcu, je to faul, keď pri skákavom strku, strku do oblúka, alebo hornom strku, sa pohne guľa následkom pokusu hrať cez ňu, alebo okolo nej (je jedno, či sa guľa pohne rukou, tágom, pomocným tágom, alebo postrčením).

 

5.12 Tri za sebou nasledujúce fauly.

 

Pokiaľ sa hráč dopustí troch faulov, v troch, po sebe, nasledujúcich strkoch (nábehoch), bez toho, aby, medzi tým, zahral korektný strk, potom stráca hru. Tieto tri fauly musia patriť do jednej hry. Medzi druhým a tretím faulom sa musí vydať varovanie. Nábeh hráča začína v okamihu, v ktorom je hráčovi dovolené hrať strk, a končí v okamihu, v ktorom hráč urobí chybu, zahrá faul, alebo keď zvíťazí, alebo, kým urobí faul medzi dvoma strky. (Faul pri rozstrele sa počíta do trojfaulového trestu.).

 

5.13 Koniec hry.

 

Hra začína, akonáhle biela guľa, pri otváracom strku, opustí čelne pole. Pri otváracom strku sa musí zahrať guľa “1”. Hra končí, akonáhle sa “9”, korektným strkom potopí, alebo, pokiaľ sa hráč, v dôsledku vážného prehrešku proti týmto pravidlám, vyhodnotí, ako porazený. (Hra neskončí, kým všetky gule nie sú v pokoji.) (Hra končí, keď sa jeden z hráčov dopustí tretieho faulu za sebou.).