Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá ruská pyramída

txt?

Pravidlá – Ruská pyramida

 

Cieľ hry

 

Cieľom hry je ako prvý dostať 8 gulí do košov

 

Použité gule

 

Ruská pyramida sa hrá so 16 guľami, pričom každá guľa môže byť hracia, alebo hraná. Priemer gule je 68 mm.

 

Základ hry

 

Je možné hrať s akoukoľvek guľou na akúkoľvek guľu. Nie je povinnosťou hráča hlásiť gule. Ak je strk prevedený bez faulu, počítajú sa všetky gule v košoch.

 

Winnings back

 

Winnings back je čisto pasivny strk, kedy nie je cieľom utopiť gule do koša.

 

Ako korektný je uznaný v týchto prípadoch:

 

1. Ak aspoň jedna guľa prejde stredovú čiaru a dotkne sa protiľahlého, krátkého mantinelu, alebo gule, stojacej tesne pri mantinely, alebo tak nasmeruje inú guľu.

 

2. Ak stredovú čiaru prejdu dve gule ( cue ball a hraná guľa ).

 

3. Ak je výsledkom korektného strku, že sa jedna z gulí odrazí od mantinelu a dôjde na druhý mantinel, alebo odrazí na mantinel inú guľu ).

 

Pri týchto metodách hrania winnigs back, nie je hra cue ball do gule, dotýkajúcej sa mantinelu, považována za kontakt s mantinelom.

 

Strky

 

Strk do cue ball može byť prevedený iba kožou na špičke tága a behom celej doby strku musí mať hráč, aspoň jednu nohu na podlahe. Hráč je potrestaný za každý iný spôsob prevedenia.V momente strku musia byť všetky gule na stole bez pohybu. Behom strku sa koža tága nesmie dotknúť cue ball dvakrát. Je zakázané používať tlačené strky a tzv. prestrky. Na guľu, ktorá je prilepená na cue ball, je možné hrať podľa základných pravidiel pre biliard.

 

Nastavenie gulí a začiatok hry

 

Na začiatku každej hry je 15 gulí uložených v trojuholníku tak, že predná guľa pyramidy je

umiestnená na zadný bod a základňa pyramidy je rovnobežná so zadným, krátkým mantinelom. Hra začína, akonáhle, rozhodca umiestni gule pre otvárací rozstrel.

 

Losovanie o break

 

Každý hráč si vezme jednu guľu. S guľou “ v ruke “ sa postaví na koniec stolu. Gule, po signále rozhodcu, odohrá smerom na protiľahlý krátky mantinel tak, aby sa vrátila, čo najbližšie k zadnému krátkemu mantinelu. Komu sa podarí byť najbližšie, získava právo rozstrelu. Automatická prehra losovania :

 

1. Guľa sa dotkne zadneho mantinelu.

 

2. Guľa prejde na súperovú polovicu.

 

3. Guľa spadne do kapsy, alebo vyskočí zo stola.

 

4. Guľa sa dotkne dlhého mantinelu.

 

Ak sa obidvaja hráči previnia proti týmto pravidlám, alebo sa obidve gule zastavia v rovnakej

vzdialenosti od zadného mantinelu, tak sa losovanie opakuje. Pri ďalších breakoch sa hráči

striedajú. V prípade, poslednej hry, ktorá je rozhodujúca, sa losovanie opakuje znovu.

 

Otvárací break

 

Otvárací break je definovaný, ako strk s cue ball v ruke, kdekoľvek za “home line“. Všetky gule, za predpokladu korektného strku, ktoré spadli do košov, sa započítavajú. Ak nie je splnená podmienka korektného strku, súper má právo umiestniť cue ball kamkoľvek do “home“. O cue ball sa povie, že “ je v hre “, akonáhle prejde cez home line a dotkne sa hranaj gule, ktorá leží na ploche stolu. Ak sa hráčovi nepodarí odohrať cue ball z “home“, alebo nezasiahne žiadnu hranú guľu, tak sa break opakuje.

 

Súper v hre

 

Súper sa dostáva do hry, akonáhle sa hráčovi nepodarilo utopiť hranú guľu, alebo sa nejako previnil proti pravidlám. Súper musí hrať z pozicie, ktorá je na stole, má však právo prenechať hru hráčovi ( po faulu ).

 

Zvláštne prípady hry do koša

 

Pre všetky prípady neproduktivnej hry, ak nie sú splnené pravidlá pro winnigs back, je strk považovaný za korektný v týchto prípadoch:

 

1. Hraná guľa sa dotkla, aspoň, jednej čeľusti koša.

 

2. Hraná guľa sa dotkla mantinelu v “ pocket zone “ ( 68 mm ) od čeľusti koša.

 

3. Hraná guľa sa zastavila, nie ďalej, ako 136 mm od okraja koša ( merané na stred gule ).

 

Vyskočené gule

Gule, ktoré opustia hraciu plochu stolu ( skončí na mantinelu, podlahe apod. ), sú brané za

vyskočené gule. Všetky gule, ktoré predchádzali vyskočeniu hranej gule zo stola a boli utopené do košov, sa započítavajú. Vyskočená guľa zo stola sa vracia na hraciu plochu až po skončení strku, hráč nie je nijako potrestaný. Ak vyskočí zo stolu cue ball, tak je hráč potrestaný a utopené gule sa mu nezapočítavajú.

 

Opätovné nastavenie gulí

 

Všetky nesprávne utopené, alebo vyskočené gule sú opäť postavené na hraciu plochu stola.

Sú umiestnené na zadný bod. Ak je tento bod obsadený, guľa je umietnená, čo najbližšie k bodu

kolmo na krátky mantinel. Gule sa vzájomne nedotýkajú. ( Dotýkajú sa iba v prípade, sú postavené súčastne ). Nie je možné postupovať podľa predošlého pravidla, umiestnenie gule na stredový bod.

 

Pokuty

 

Gule sú odobrané hráčovi za každý faul. Ak hráč nemá na svojom konte žiadne utopené gule, tak tresty sú aplikované s prvými guľami v košoch.

 

Faulom sú nasledujúce situácie

 

1. Cue ball sa nedotkla žiadnej hranej gule

 

2. Cue ball vyskočila zo stola

 

3. Ak je zahájený ďalší strk skôr, ako sa gule na stole zastavili.

 

4. Dotyk hranej gule pred, behom i po strku pomocou oblečenia, tága, podpory na tágo, kriedou atď. ( samozrejme mimo kožu na tágu, ktorá je pre tieto účely vyrobená

 

5. Nekorektné odohraníie cue ball

 

6. Ak sa ani jedna hráčová noha nedotýka podlahy behom strku.

 

7. Použitie postrku, či tlačeného strku.

 

8. Nesprávne zahráný winnings back

 

9. Pri špatnom rozstrele. ( Hráč nerozstreluje z “home” )

 

Ak je pri jednom strku zahraných viac faulov, tak je počítaný iba jeden. Gule utopené s faulom sa nezapočítavajú a sú vrátené späť do hry podľa pravidiel.

 

 

 

Špecifikácie Ruskej pyrámidy

 

Priemer gule 68 mm

Váha gule 290 g

 

Dĺžka tága 1500 – 1600 mm

 

Váha tága 650 – 700 g

 

Priemer kože 12 – 14 mm

 

Dĺžka hracíej plochy 3550 mm

 

Šírka hracej plochy 1770 mm

 

Šírka rohových košov 74 – 76 mm

 

Šírka stredových košov 80 – 82 mm

 

Polomer zaoblenia mantinelov v rohu 5 mm

 

V strede 10 mm

 

Uhol čeľusti rohového koša 85 stupňov

 

Uhol čeľusti stredového koša 125 stupňov

 

Sklon mantinelu 80 stupňov

 

Výška mantinelu 41 – 42 mm