Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Manuál boxer

txt?

ÚŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

 

NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ

 

BOXER

 

 

 

Obsah: úvod

technické parametre

hra, módy

programovanie parametrov

programovanie

regulácia hlasitosti

nastavenie, prevencia, transport

 

 

 

ÚVOD:

 

Silový, nevýherný, hrací automat Boxer je určený na hru v baroch, reštauráciách, zabavných podnikoch, firemných akciách, či rodinných slávností. Boxer má možnosť voľby z troch hier: pomer sily úderu, rýchlosť úderu a možnosť automatického turnaja proti niekoľkým hráčom.

Boxer je vyrobený z najlepších dostupných komponentov na trhu a všetky jeho súčiastky spĺňajú podmienky normy pre certifikáciu CE.

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 

Výška s vrchným krytom: 230 cm

Výška bez vrchného krytu: 215 cm

Šírka s vrchným krytom: 80 cm

Šírka bez vrchného krytu: 70 cm

Hĺbka s vrchným krytom: 80 cm

Hĺbka bez vrchného krytu: 70 cm

Napájanie: 230 V

Max. odber: 150 W

Stb. odber: 30 W

Váha: 105 kg

 

 

HRA, MÓDY:

 

SILOVÁ HRA 0 – 999

 

Možnosť silovej hry sa nastavuje stisknutím tlačítka STRENGHT (sila) a rozsvietením textu nad tlačítkom. Po vhodení mince hráč stlačí tlačítko ŠTART, vzápätí sa spúšťa rameno s boxovacím vakom, po údere do boxovacieho vaku sa vyhodnotenie zobrazuje na displeji, spustí sa zvuková a svetelná prezentácia, ktorá sa mení, v závislosti od sily úderu. Po oboch stranách, osvetlujú pole úderu, halogény. Každá jedna hra odpisuje jeden kredit. Prekonanie rekordu je dodatočne signalizované a na displeji sa Vám pripíše bonusový kredit. Najlepším výsledkom je SILA hodnoty 999.

 

RÝCHLOSTNÁ HRA 999 - 0

 

Možnosť rýchlostnej hry sa nastavuje stisknutím tlačítka SPEED (rýchlosť) a rozsvietením textu nad tlačítkom. Po vhodení mince hráč stlačí tlačítko ŠTART, vzápätí sa spúšťa rameno s boxovacím vakom, po údere do boxovacieho vaku sa vyhodnotenie zobrazuje na displeji, spustí sa zvuková a svetelná prezentácia, ktorá sa mení, v závislosti od sily úderu. Po oboch stranách, osvetlujú pole úderu, halogény. Každá jedna hra odpisuje jeden kredit. Prekonanie rekordu je dodatočne signalizované a na displeji sa Vám pripíše bonusový kredit. Najlepším výsledkom je RÝCHLOSŤ hodnoty 0.

 

TURNAJ 0 – 999

 

Hra Turnaj sa nastavuje stlačením obidvoch tlačítok STRENGHT (sila) a SPEED (rýchlosť) naraz. Boxer Vás informuje o možnosti ďalšej hry stisknutím tlačítka ŠTART, jeho stisknutím sa hra začína. Hra začína tréningovým kolom, ktorého výsledky nie sú zahrnuté do celkových výsledkov. Hru Turnaj môže hrať 2 – 9 hráčov, pričom každý hráč je informovaný o začiatku hry samostatne. Po údere do boxovacieho vreca nasleduje vyhodnotenie sily úderu, zvuková a svetelná prezentácia. Po prvom kole je vyhlásenie najlepšieho výsledku. Po druhom kole je, okrem vyhlásenia najlepšieho výsledku, vyhlásený aj hráč, ktorý je na prvom mieste (sčítanie po dvoch kolách). Po treťom kole sú vyhlásené výsledky hráčov umiestnených na prvých troch miestach a najlepší úder v turnaji.

 

 

PROGRAMOVANIE PARAMETROV:

URČENÉ LEN PRE OBSLUHU!!!

 

Za pomoci prepínača funkcii môžeme zmeniť nastavenia automatu BOXER. Taktiež je možnosť elektronicky kontrolovať počet vhodených mincí, úderov, testov, rekordov a ostatných počítadiel. Ďalej je možnosť zmeniť charakteristiku sily a rýchlosti. Všetky tieto prepínače sa musia nachádzať v ľavej časti.

 

Napr.: 1., počítadlo peňazí krátkodobo nulovateľné – spínač č.2 dať do pozície ON a potvdiť spínač č.8 (akceptovanie) do pozície ON, po stlačení budete počuť charakteristický zvuk, čo znamená, že funkcia bolo úspešne vykonaná. Údaje sa zobrazujú na displeji. Po odčítaní údajov, VRÁŤTE SPÍNAČE DO POVODNEJ POLOHY V OPAČNOM PORADÍ, ČIŽE NAJPRV SPÍNAČ Č.8 A POTOM SPÍNAČ Č.2 a potom vypnite a zapnite automat.

 

2., čas opakovania prezentácie – spináč č. 1, 2 a 3 dať do polohy ON a potvrdiť spínačom č. 8 (akceptácia) a dať do polohy ON, po stlačení budete počuť charakteristický zvuk, čo znamená, že funkcia bola úspešne vykonaná. Údaje sa zobrazuju v tabuľke. Po preprogramovani VRÁŤTE SPÍNAČE DO POVODNEJ POLOHY V OPAČNOM PORADÍ, ČIŽE NAJPRV SPÍNAČ Č. 8 A POTOM SPÍNAČE Č. 1, 2, 3 a potom vypnite a zapnite automat.

 

3., nulovanie kreditov – spínač č. 2, 4 a 5 dať do polohy ON a potvrdiť spínačom č. 8 (akceptácia) a dať do polohy ON, po stlačení budete počuť charakteristický zvuk, čo znamená, že funkcia bola úspečne vykonaná. Údeje sú uvedené v tabuľke. Po preprogramovaní VRÁŤTE SPÍNAČE DO POVODNEJ POLOHY V OPAČNOM PORADÍ, ČIŽE NAJPRV SPÍNAČ Č. 8 A POTOM SPÍNAČE Č. 2, 4 a 5 a potom vypnite a zapnite automat.

 

PROGRAMOVANIE

POZOR! URČENÉ LEN PRE OBSLUHU A SERVIS !!!

 

Aby bolo možné vojsť do programu, tak je nutné stlačit tlačitko setup, jediné na doske v 20.0, alebo prepnúť tlačítka na doske v 10.0 v tomto poradí – najprv tlačítka 1-7 do pozície ON a potom tlačítko 8 do pozície ON. Zaznie charakteristický zvuk oznamujúci zmenu nastavenia danej veličiny, nachádzate sa v režime programu.

 

Zmena čísla programu sa aktivuje stlačením tlačítka SILA – RÝCHLOSŤ a zmena veličiny sa prevádza tlačítkom ŠTART.

Zobrazenie veličín: displej kreditov – číslo programu

displej rekordov – hodnota parametrov

 

Čísla programov na displeji:

 

00 – odchod z programu

*01 – štandartné nastavenie

02 – počítadlo peňazí od začiatku stroja dlhodobo nenulovateľné

03 – počítadlo peňazí krátkodobo nulovateľné

04 – nulovanie počítadla peňazí krátkodobého

05 – počítadlo prekonaných rekordov

06 – nulovanie počítadla prekonaných rekordov

07 – nulovanie rekordov

08 – nulovanie kreditov

09 - voľná hra

10 – čas opakovania prezentácie (5 - 45min)

**11 – zmena kreditov (kanál 1)

**12 – zmena kreditov (kanál 2)

**13 – zmena kreditov (kanál 3)

14 – počítadlo (kanál 1)

15 – počítadlo (kanál 2)

16 – počítadlo (kanál 3)

17 – počet kreditov jedného hráča v turnaji

18 – charakteristika sily (0-240)

19 – charakteristika rýchlosti (0-240)

21 - on-off výdaj tiketov

22 - x - hodnota hranice

23 - y – za koľko bodov ďalší tiket

24 – počet vydaných tiketov

25 - heslo

* štandartné nastavenie - čas prezentácie 15 minút, kredity: kanál 1-1, kanál 2-2, kanál 3-4 počítadlá: kanál 1-1 na počítadlo, kanál 2-2 na počítadlo, kanál 3-4 na počítadlo, sila 120, rýchlosť 120.

** zmena kreditov

 

 

*** počítadlo – koľko ukazuje za každú vhodenú mincu

Aby počítadlo na kanále 1 ukazovalo 2 za každú vhodenú mincu, tak je nutné tlačítkom SILA – RÝCHLOSŤ nastaviť číslo testu 14 na displeji kreditov a cez tlačítko ŠTART nastaviť hodnotu 2 na displeji rekordov, potom stlačiť zase SILA – RÝCHLOSŤ a hodnota je zmenená.

 

**** počet tiketov: (( výsledok – x)/y)*z

 

  • ak chceme, aby automat vydával tiket od 300 bodov, za každých 50 bodov, 1 tiket a hráč získal 760 bodov, potom :

    x = 300 y = 50 z = 1

    (( 760 – 300)/ 50 * 1 = 9,2 automat vydá 9 tiketov

 

Príklad: ak chceme, aby sa čas prezentácie opakoval 5 minút, tak musíme prepnúť prepínače na doske (zopnúť spínač setup), potom stisknúť tlačítko SILA – RÝCHLOSŤ, vybrať číslo programu 10, vybrať tlačítkom ŠTART hodnotu, ak stlačíte tlačítko SILA – RÝCHLOSŤ, tak sa vrátite späť do programovania. Ukončenie programovania cez menu 0, potom zapnúť a vypnúť automat.

 

 

REGULÁCIA HLASITOSTI

 

Hlasitosť sa nastavuje pomocou potenciometru umiestnenom na hlavnej doske elektroniky.

 

 

NASTAVENIE, PREVENCIA, TRANSPORT

 

Regulácia mechanizmu: boxovacie vrece spolu so spúšťacím mechanizmom sú zaloýené na princípe páky. Jedno rameno sa boxovacie vrece a druhé rameno do protiváhy je pružina, čo mení značné chovanie mechanizmu. Ak boxovacie vrece po spustení hry nespadne do východiskovej polohy, tak musíme, pomocou šroubovacieho mechanizmu ( povolením, dotiahnutím) zmeniť napnutie pružiny. Dodatočne a aj preventívne je možné tieto komponenty namazať mazacím prostriedkom WD 40.

 

CERTIFIKÁT ZHODY PN-EN 60204-1

 

 

BEZPEČNOSŤ STROJA, ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

 

Zariadenie je napájané striedavým prúdom 230V ± 10%, 50 HZ ±0,01 %.

Nainštalované je pripojenie zosilovača s prepäťovým filtrom a bezpečnostnou zásuvkou s vypínačom.

Zariadenie spoľahlivo funguje pri teplote + 5°C až +40°C.

Pri veľmi vysokej vlhkosti, alebo pri poliatí vodou, je potrebná regulácia špúšťacieho zariadenia, alebo ošetrenie prostriedkom odpudzujúcim vlhkosť, napr. KONTOX.

Zariadenie je chránené pred poliatím vodou hroným krytom, ktorý musí byť vždy nainštalovaný.

 

Riadiaci modul je pripevnený pomocou gumových silonblokov. Komponenty elektroniky sú osadené obojstranne na tlačenom spoji, čím sa zväčšila odolnosť voči úderom a otrasom.

Do zariadenia je nainštalovaná bezpečnostná zásuvka, ktorá je spojená káblami s transformátorom 150W/2*12V. Transformátor napája všetky vnútorné zariadenia automatu a spľňa všetky bezpečnostné normy a certifikáty.

Z bezpečnostnej zástrčky je vyvedený jeden kontakt, ktorý je pripevnený na ochrannom uzemnení a tento kontakt je spojený s kovovou časťou konštrukcie automatu a je označený písmenami PE a symbolom